Budżetowanie jest instrumentem służącym, do przedstawienia wpływu jaki mają podejmowane w nim decyzje na wyniki ekonomiczno-finansowe
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Z punktu widzenia rachunkowości zarządczej budżetowanie w przedsiębiorstwie jest instrumentem służącym, do przedstawienia wpływu jaki mają podejmowane w nim decyzje na wyniki ekonomiczno-finansowe. W procesie budżetowania cel ten jest realizowany poprzez sporządzenie dwóch dokumentów: budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu przygotowane przez biuro rachunkowe Katowice. Budżet jest sformalizowanym dokumentem przedstawiającym wpływ na wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstwa przyszłych decyzji jakie mają być podjęte w określonym segmencie jego działalności, w określonym okresie czasu i przy założonych warunkach otoczenia.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone