Efektywność wprowadzanych zmian jest w dużym stopniu uzależniona od tego na ile w procesie budżetowania
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Efektywność wprowadzanych zmian w procesie budżetowania

Efektywność wprowadzanych zmian jest w dużym stopniu uzależniona od tego na ile w procesie budżetowania biuro rachunkowe Katowice uwidoczniać będzie wielkość marnotrawstwa oraz miejsca, w których ono występuje. Przy czym pod pojęciem tym rozumie się obecnie nie tylko ewidentnie złe wykorzystanie zasobów, ale także koszty tych działań które nie generują wartości dodanej lub koszty ponoszone w związku z niepełnym wykorzystaniem posiadanych zdolności. Budżetowanie traktowane jest jako ważny instrument wspomagający kształtowanie zachowań pracowników. Główne możliwości wspierania proinnowacyjnych zachowań w procesie budżetowania upatruje się m.in. w: dobrej komunikacji założeń strategicznych w fazie opracowania założeń budżetowych, wspólnej pracy nad budżetami w grupach roboczych, kierowanie się w tworzeniu budżetów wielkością zróżnicowanych mierników oceny dotyczących różnych aspektów działań jak również poprzez ocenę działań poszczególnych pracowników na podstawie wyników całego przedsiębiorstwa oraz wkładu danej osoby w doskonalenie jego działalności.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone