Na podstawie sformułowanych założeń ogólnego modelu współczesnego budżetowania opracowane zostały koncepcje budżetowania
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Koncepcje budżetowania wbudowane w całościowy system zarządzania

Na podstawie sformułowanych założeń ogólnego modelu współczesnego budżetowania opracowane zostały koncepcje budżetowania wbudowane w całościowy system zarządzania. Twórcy modelu zaproponowali równoległe funkcjonowanie dwóch koncepcji budżetowania: budżetowanie w przekroju działań oraz budżetowania opartego na priorytetach. Budżetowanie w tym układzie funkcjonuje w bardzo ścisłym powiązaniu z instrumentami opartymi na analizie działań takimi jak: mapa działań, przebudowa wewnętrznych procesów, rachunek kosztów działań oraz analiza rentowności w przekroju klientów. Budżetowanie w przekroju działań opiera się na dokładnym określeniu powiązań między działaniami oraz czynnikami opisującymi biuro rachunkowe Katowice tych działań a finansowym aspektem wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa do ich realizacji. Podstawowym założeniem jest rozpatrywanie działań ich kosztów i efektów jakie przynoszą, niezależnie od jednostek które są odpowiedzialne za ich wykonanie. W ten sposób ułatwiona jest analiza wpływu konkretnych decyzji (założeń budżetowych) na różne aspekty i obszary działalności przedsiębiorstwa.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone