Koncepcja budżetowania w przekroju działań może być zastosowana tylko do części kosztów operacyjnych
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Koncepcja budżetowania zastosowana do części kosztów operacyjnych

Koncepcja budżetowania w przekroju działań może być zastosowana tylko do części kosztów operacyjnych – do kosztów realizowania działań biura rachunkowe Katowice. Nie ma natomiast zastosowania do tworzenia budżetu kosztów surowców (materiałów bezpośrednich), drugiej grupy kosztów wyodrębnionych w rachunku kosztów działań. Koncepcja ta nie przedstawia również nowych rozwiązań dla tworzenia budżetu przychodów. Tak więc w problematyce tworzenia budżetu zysku operacyjnego koncepcja budżetowania w przekroju działań zajmuje bardzo znaczące ale tylko częściowe zastosowanie. Praktyczna realizacja budżetu zysku operacyjnego w przekroju działań wymaga stworzenia i ciągłego uaktualniania szczegółowego modelu istniejących działań.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone