Przyczyny występowania, mechanizmy konsumpcji zasobów, powiązania z innymi działaniami oraz rolę w tworzeniu wartości
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Mechanizmy konsumpcji zasobów w tworzeniu wartości

Model taki powinien identyfikować biuro rachunkowe Katowice dla każdego wyodrębnionego działania: przyczyny występowania, mechanizmy konsumpcji zasobów, powiązania z innymi działaniami oraz rolę w tworzeniu wartości. Model ten jest bazą do sporządzania między innymi budżetu kosztów w przekroju działań. Proces tworzenia budżetu kosztów działań obejmuje następujące etapy:
1. sformułowanie funkcji kosztów poszczególnych działań jako funkcji miernika wielkości danego działania,
2. określenie na bazie zakładanych rozmiarów działalności przedsiębiorstwa (wielkości sprzedaży i produkcji) wielkości zapotrzebowania na poszczególne działania,
3. ustalenie przewidywanego kosztu każdego działania na zakładanym poziomie,
4. zestawienie kosztów działań w formie budżetu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone