Podejście do sposobu uzgadniania i weryfikacji danych budżetowych
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Podejście do sposobu uzgadniania i weryfikacji danych budżetowych

W koncepcji tworzenia budżetów w przekroju działań istotnym jej elementem jest podejście do sposobu uzgadniania i weryfikacji danych budżetowych. Podobnie jak w fazie tworzenia budżetu, biuro rachunkowe Katowice również podczas jego weryfikacji koncentruje się na analizie działań. Efektywność danego działania oceniana jest na podstawie porównania kosztów wykonania działania oraz efektów jakie są uzyskiwane w jego wyniku. W zakresie wyników istotne jest ustalenie roli jaką pełni dane działanie w realizacji strategii przedsiębiorstwa – czy dane działanie i jego rezultaty są istotne z perspektywy kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Drugi aspekt to określenie miejsca działania w łańcuch wartości – czy dane działania generują wartość dodaną. Analiza działań przeprowadzona w takim ujęciu pozwala na szukanie możliwości obniżki kosztów w sposób zgodny z przyjętą strategią osiągania wyznaczonych celów. Przy czym nacisk położony jest na szukanie rozwiązań pozwalających poprzez zmianę sposobu działania na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone