Koncepcja tworzenia budżetów w przekroju działań znajduje zastosowanie przede wszystkim do tworzenie budżetu kosztów
     
  STRONA GŁÓWNA
  NASZE USŁUGI
  BUDŻETOWANIE
  KONTAKT
  TEREN DZIAŁANIA


Koncepcja tworzenia budżetów w przekroju działań

Koncepcja tworzenia budżetów w przekroju działań znajduje zastosowanie przede wszystkim do tworzenie budżetu kosztów tradycyjnie uznawanych w znacznej mierze za koszty stałe. Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania w ramach projektu wskazuje na działania podstawowe, generujące wartość dodaną jako podstawowy obszar zastosowań budżetowania w przekroju działań. Do obszaru tego zaliczono działania związane z wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i marketingiem oraz serwisem po sprzedażowym. Uzupełnieniem koncepcji budżetowania w przekroju działań jest koncepcja budżetowania opartego na priorytetach. Przeznaczona jest do tworzenia budżetów działań nie wpływających w znacznym stopniu na wypracowanie wartości dodanej. Do działań takich zaliczono: obsługę administracyjną i prawną, przetwarzanie danych, prowadzenie spraw księgowych przez biuro rachunkowe Katowice, itp. Istota tej koncepcji sprowadza się do wykorzystania mechanizmu pozwalającego na uwzględnienie w budżecie środków na realizację działań o najwyższym priorytecie z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone