Pakiety decyzyjne uwzględnione w budżecie, uzależnione są od wysokości przyznanych na realizację danej funkcji środków
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Pakiety decyzyjne w budżecie

W kolejnym etapie pakiety decyzyjne zestawiane są w układzie funkcjonalnym, a następnie szeregowane według przyznanego priorytetu. Decyzja, które pakiety decyzyjne zostaną uwzględnione w budżecie, uzależniona jest od wysokości przyznanych na realizację danej funkcji środków. Analizując założenia koncepcji tworzenia budżetów opartych na priorytetach znaleźć można wiele podobieństw do koncepcji budżetowania „od zera”. Podstawowym elementem rozróżniającym biuro rachunkowe Katowice jest podkreślenie innego aspektu koncepcji. W koncepcji budżetowania „od zera” podstawowym założeniem jest ustalenie wielkości budżetowych od podstaw bez powiązania z danymi historycznymi, podczas gdy w koncepcji budżetowania opartego na priorytetach konieczność takiego podejścia do tworzenie budżetu nie jest podkreślana. W obu jednak koncepcjach niezależnie od sposobu uzyskania danych o wysokości kosztów działań w ramach danego pakietu decyzyjnego proponowana jest analogiczna procedura wyboru działań, które zostaną zgodnie z budżetem sfinansowane.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone