Zmiana orientacji budżetowania z kontroli wykonania na zapobieganie występowania odchyleń w fazie tworzenia budżetów
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Zmiana orientacji budżetowania w fazie tworzenia budżetów

Zmiana orientacji budżetowania z kontroli wykonania na zapobieganie występowania odchyleń w fazie tworzenia budżetów, stawia pod znakiem zapytania rolę jaką powinna we współczesnym budżetowaniu odgrywać analiza odchyleń prowadzona po wykonaniu budżetu. Pomimo zmniejszenia znaczenia pozostanie ona nadal istotnym elementem procesu budżetowania. Sprzyjać temu może wbudowanie analizy odchyleń w proces ciągłych zmian i stosowanie jako jeden z instrumentów pomagający identyfikować biura rachunkowe Katowice, w których takie zmiany są niezbędne. W kontroli wykonanie budżetów tworzonych w przekroju działań zastosowany może być tradycyjny schemat obliczania odchyleń. Odchylenia te są ustalone dla przychodów, kosztów materiałów bezpośrednich oraz kosztów działania.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone