Inne koncepcje współczesnego budżetowania, japońskie budżetowanie „kaizen”
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Koncepcje współczesnego budżetowania - japońskie kaizen

W literaturze przedstawiane są również inne koncepcje współczesnego budżetowania. Jedną z najczęściej przytaczanych jest wykorzystywane przez japońskie biuro rachunkowe Katowice budżetowanie „kaizen”. Ta japońska filozofia ciągłego doskonalenia - „kaizen”, w odniesieniu do koncepcji budżetowania znajduje odzwierciedlenie przez zmianę tradycyjnie przyjętej kolejności etapów w procesie budżetowania. W budżetowaniu „kaizen” punktem wyjścia do tworzenia budżetu jest określenie docelowej wielkości budżetu. W przypadku budżetu zysku operacyjnego jest to wielkość zysku operacyjnego jaka powinna być, zgodnie z założeniami strategicznymi, wypracowana w okresie czasu jaki obejmuje budżet. Wielkość ta jest następnie rozdzielana na docelowe wielkość cząstkowe – przychodów i kosztów. Wielkości te stają się bazą do porównywania z danymi pochodzącymi z budżetów opracowanych według formuły przyrostowej. Porównanie docelowej wielkości zysku operacyjnego z możliwą do realizacji w przypadku kontynuacji działalności w dotychczasowy sposób wskazuje na istniejącą lukę, która powinna być w procesie budżetowania usunięta.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone