Sprawozdanie z wykonania budżetu natomiast, przedstawia wyniki będące efektem faktycznie podjętych decyzji
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu natomiast przedstawione przez biuro rachunkowe Katowice, przedstawia wyniki będące efektem faktycznie podjętych decyzji w rzeczywistych warunkach otoczenia – najczęściej w zestawieniu z wielkościami ustalonymi w budżecie. Zmiany w sposobie działania przedsiębiorstw oraz wspomagające je nowe instrumenty rachunkowości zarządczej wpłynęły na zmianę podejścia do systemów budżetowania operacyjnego. W literaturze przedmiotu zaczęły się pojawiać coraz bardziej krytyczne głosy na temat tradycyjnego budżetowania we współczesnych warunkach.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone