Celem procesu budżetowania według koncepcji „kaizen” jest przede wszystkim znalezienie możliwych do wprowadzenia zmian sposobu działania
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Cele procesu budżetowania według koncepcji „kaizen”

Podkreślić należy, że celem procesu budżetowania według koncepcji „kaizen” jest przede wszystkim znalezienie możliwych do wprowadzenia zmian sposobu działania pozwalającego osiągnąć wyznaczone wielkości zysku. Do podstawowych walorów tej koncepcji należy zaliczyć biuro rachunkowe Katowice bezwzględnie podporządkowane wielkości ujętych w budżetach strategicznych założeniom przedsiębiorstwa oraz przyjęcie budżetu jako podstawowego mechanizmu wprowadzania zmian. W praktyce przedsiębiorstw japońskich w proces ten zaangażowani są wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa a ilość zgłaszanych sugestii jest jednym z podstawowych mierników ich oceny. W literaturze przedmiotu pojawiają się również pewne nowe koncepcje koncentrujące się nie tyle na samym procesie tworzenia budżetów ale przede wszystkim na sposobie ich weryfikacji. Propozycje te zmierzają do włączenia w proces budżetowania innych instrumentów rachunkowości zarządczej. W koncepcji opracowanej w ramach projektu CAM-I zalecano weryfikację budżetów na podstawie mierników efektów działań mających istotne znaczenie dla realizacji strategii tj. kluczowych czynników sukcesu. Przedstawiane koncepcje konkretyzują ten postulat proponując zastosowanie do takiej oceny określonych kryteriów. Do koncepcji tych zaliczyć można m.in.: budżetowania wartości dla akcjonariuszy oraz budżety kontrolowane przez produktywność.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone