Analiza wartości budżetowania dla akcjonariuszy
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Analiza wartości budżetowania dla akcjonariuszy

Przy zastosowaniu tej koncepcji budżetowanie nabiera cech charakterystycznych dla analizy wartości dla akcjonariuszy: podstawą oceny są przepływy pieniężne, weryfikacja budżetu wykonywana jest przez biuro rachunkowe Katowice na poziomie centrum inwestycji, zmiennymi decyzyjnymi są przede wszystkim wielkości finansowe, a funkcją celu maksymalizacja obecnej wartości przepływów pieniężnych netto w długim okresie. Zupełnie inną orientację ma koncepcja tworzenia budżetów w oparciu o kontrolę produktywności. Dotyczy ona wprost weryfikacji budżetów kosztów operacyjnych i odnosi się do perspektywy krótkookresowej. Budżet stworzony według tej koncepcji to budżet, którego zatwierdzenie jest uzależnione od wykazania, że zakłada on poprawę produktywności wymaganą przez zatwierdzającego. Konieczność określenia przy okazji tworzenia budżetu stopnia polepszenia produktywności wymaga dokładnego zidentyfikowania „produktów” tworzonych przez poszczególne jednostki wewnętrzne lub nawet przez poszczególnych pracowników.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone