Wartość miernika produktywność ustalona na podstawie założeń budżetowych jest analizowana w porównaniu z...
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Wartość miernika produktywność

Przy czym dotyczy to zarówno jednostek realizujących podstawową działalność jak i wszystkich jednostek je wspomagających. Dla każdego produktu musi zostać ustalony czynnik produkcji, dla którego produktywność będzie mierzona. Wartość miernika produktywność ustalona na podstawie założeń budżetowych jest analizowana w porównaniu z:
- wielkością produktywności z poprzednich okresów,
- wskaźnikami produktywności osiąganymi przez konkurencję,
- zakładanymi docelowymi wartościami przyjętymi w planach strategicznych,
- podobnymi miernikami stosowanymi w innych krajach.

Wynik przeprowadzonej analizy spodziewanej produktywności powinien dać odpowiedź na pytanie, czy założona zmiana biura rachunkowe Katowice jest w danych warunkach działania przedsiębiorstwa wystarczająca. Jeżeli jest pozytywna budżet kosztów operacyjnych zostaje zatwierdzony. W przeciwnym wypadku założenia budżetowe muszą zostać zweryfikowane, a procedura tworzenia budżetu przeprowadzona jest ponownie przy założeniu wprowadzania dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia produktywności.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone