Przedstawione współczesne koncepcje budżetowania wskazują na poszukiwanie możliwości dalszego udoskonalania procesu budżetowania
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Poszukiwanie możliwości udoskonalania procesu budżetowania

Przedstawione współczesne koncepcje budżetowania wskazują, że poszukiwanie możliwości dalszego udoskonalania procesu budżetowania mogą być prowadzone w różnych kierunkach. Prace nad modyfikacjami procesu budżetowania dotyczyć mogą zarówno metod i środków działania, jak i funkcji jakie pełnić powinno biuro rachunkowe Katowice w procesie budżetowania rocznego w przedsiębiorstwie. Niewątpliwie zmiany w warunkach otoczenia przedsiębiorstwa jak zmiany zachodzące w samych przedsiębiorstwach powodować będą, że proces budżetowania w sposób nieustający musi się zmieniać i udoskonalać. Podsumowując współczesne koncepcje budżetowania należy stwierdzić, że w istotny sposób zmieniły tradycyjnie prezentowane podejście do budżetowanie kosztów.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone