Nowatorstwo tych koncepcji dotyczy przede wszystkim zmiany sposobu patrzenia na określone w budżetach wielkości
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Nowatorstwo koncepcji budżetowania

Znaczne nowatorstwo tych koncepcji dotyczy przede wszystkim zmiany sposobu patrzenia na określone w budżetach wielkości jako nie związane bezpośrednio z działalnością poszczególnych jednostek wewnętrznych ale przede wszystkim jako odzwierciedlenie wysiłków całej organizacji skierowanych na generowanie wartości dodanej niezbędnej do realizacji strategii przedsiębiorstwa. Ponadto budżetowanie z instrumentu postrzeganego jako pełniący przede wszystkim funkcję kontrolną – kontroli kierowniczej opartej na konieczności rygorystycznego przestrzegania zapisów budżetowych, ewoluuje obecnie w kierunku instrumentu planistycznego zapobiegającego nieprawidłowością, wspierającego inicjatywę i gotowość innowacyjną, umożliwiając w ten sposób efektywną realizację strategii przedsiębiorstwa. Żeby osiągnąć taki efekt biuro rachunkowe Katowice musi być postrzegane przede wszystkim jako instrument komunikacji, uzgodnień i zmiany. Przy czym jego oddziaływanie obejmować powinno obecnie nie tylko kadrę kierowniczą ale wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, czyli cały obszar działalności przedsiębiorstwa.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone