Sposób wykorzystania tradycyjnego budżetowania w praktyce
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Sposób wykorzystania tradycyjnego budżetowania w praktyce

Podsumowując sposób wykorzystania tradycyjnego budżetowania w praktyce, jest ono coraz częściej postrzegane jako uciążliwa procedura hamująca gotowość innowacyjną pracowników i ograniczająca możliwości reagowania na zmiany obserwowane w otoczeniu przedsiębiorstwa. Wnioski te stały się impulsem do zainicjowania prac nad nowymi koncepcjami budżetowania, w tym przede wszystkim budżetowania operacyjnego. Największy wpływ na koncepcje budżetowania operacyjnego propagowane obecnie w literaturze przedmiotu miał program badawczy realizowany przez Consortium for Advanced Manufacturing International (CAM-I), które jest międzynarodowym konsorcjum skupiającym przodujące przedsiębiorstwa różnych branż, w tym największe biuro rachunkowe Katowice.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone