Lista wymagań jakie musi spełniać system budżetowania aby odpowiadać współczesnym wymogą
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Lista wymagań jakie musi spełniać system budżetowania

Jeden z projektów realizowany przez biuro rachunkowe Katowice poświęcony został opracowaniu nowych koncepcji budżetowania. Podstawą prac w tym kierunku stała się opracowana przez grupę lista wymagań jakie musi spełniać system budżetowania aby odpowiadać współczesnym wymogą. Zaliczone do nich została konieczność docelowego osiągnięcia następujących charakterystyk:
1. Uwzględnienie w systemie budżetowania konieczności realizacji całościowej strategii, a więc zapewnienie osiągnięcia celów w różnych aspektach działalności, nie tylko w aspekcie finansowym.
2. Ścisłe powiązanie wielkości wykorzystywanych zasobów z efektami jakie są w ten sposób uzyskiwane.
3. Wspomaganie procesu ciągłych zmian poprzez zmniejszenie stopnia w jakim wykorzystywane są dane historyczne, a skoncentrowanie się na szukaniu coraz bardziej lepszych i bardziej efektywnych sposobów realizacji wymagań otoczenia.
4. Wzmacniania zachowań pracowników w kierunku realizacji przyjętych celów całego przedsiębiorstwa, a nie poszczególnych obszarów działalności.
5. Realizacja budżetowania w sposób zapewniający uzyskanie wartości dodanej czyli korzyści z budżetowania muszą przewyższać koszty związane z działalnością tego systemu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone