Kluczowe elementy zaawansowanego systemu budżetowania
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Kluczowe elementy zaawansowanego systemu budżetowania

Za kluczowe elementy takiego zaawansowanego systemu przyjęto:
- nastawione na zewnątrz i ukształtowane przez rynek cele,
- wykorzystanie strategii do wyznaczania kierunku działania i doskonalenia,
- racjonalne gospodarowanie zasobami oparte na zrozumieniu hierarchii procesów i działań oraz ich kosztów i efektów,
- ciągłe planowanie, doskonalenie i zapobieganie marnotrawstwu,
- zrównoważony zestaw mierników oceny,
- uproszczona, elastyczna i reagująca struktura,
- nacisk na komunikację, pracę w grupie oraz zaangażowanie.

W proponowany ujęciu budżetowanie jest integralnym elementem cyklicznego procesu zmierzającego do doskonalenia działań przedsiębiorstwa. Podstawą takiej analizy staje się baza danych o wykonywanych działaniach, zasobach jakie zużywają oraz efektach jakie przynoszą biura rachunkowe Katowice. Informacje w niej zgromadzone wykorzystywane są w czterech powiązanych obszarach: analizie kosztów według produktów i klientów, przebudowie procesów, budżetowaniu i zarządzaniu zasobami oraz pomiarowi wykonania. Budżetowanie może w ramach takiego całościowego systemu realizować przyjęte wymagania. Oznacza to jednak określone konsekwencje dla przebiegu procesu budżetowania, a w szczególności dla procesu budżetowania operacyjnego.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone