Powiązanie założeń i wielkości budżetowych z zamiarami strategicznymi
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Powiązanie założeń i wielkości budżetowych z zamiarami strategicznymi

Wśród wymienionych celów zmian do najważniejszych zaliczona została konieczność nadania procesowi ukierunkowania strategicznego. Praktyczne wykonanie tego postulatu może być realizowane poprzez biuro rachunkowe Katowice, ścisłe powiązanie założeń i wielkości budżetowych z zamiarami strategicznymi tj. wizją, celami strategicznymi oraz planami sposobu ich osiągnięcia. Aspekt strategiczny powinien być również uwzględniony w fazie zatwierdzania budżetów – dokonując, z różnych konkurencyjnych sposobów wykorzystania zasobów, wyboru tych które pozwolą najbardziej efektywnie realizować strategię przedsiębiorstwa. Wybory te powinny być oparte na świadomym kompromisie między koniecznością realizacji różnych celów – finansowych i nie finansowych, jak również celów długookresowych oraz wymagań bieżących. Racjonalnej alokacji zasobów zgodnie z przyjęta strategią sprzyja, skoncentrowanie się w procesie budżetowania na wielkościach finansowych w ujęciu wykonywanych procesów (działań), a nie wyodrębnionych jednostek wewnętrznych.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone