Ujęcie efektywności działań przedsiębiorstwa
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Ujęcie efektywności działań przedsiębiorstwa

Takie ujęcie efektywności działań przedsiębiorstwa pomoże nie tylko ocenę wielkości zużywanych zasobów ale również produktywność poszczególnych procesów, ich rezultatów oraz roli jaką pełni biuro rachunkowe Katowice w realizacji strategii przedsiębiorstwa. Proces alokacji przeprowadzany w przekroju działań proponuje się udoskonalić przez przyjęcie zróżnicowanych cykli czasowych. Pozwoli to zwiększyć elastyczność procesu budżetowania i może przynieść szczególnie dobre efekty w przypadku konieczności częstego podejmowania działań okresowych np. inicjatyw wprowadzania zmian. Ciągłe doskonalenia działalności to jeden z ważnych celów przedsiębiorstwa, którego realizację współczesne budżetowanie musi wspierać. Przyjmując za słuszne to twierdzenie należy uwzględnić fakt, że głównym czynnikiem stymulującym obecne zmiany w przedsiębiorstwie są wymagania otoczenia, w tym przede wszystkim oczekiwania klientów oraz działania konkurencji. Stąd też założenia budżetowe muszą uwzględnić konieczność ciągłego wprowadzania takich zmian.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone