Koncepcja budżetowania wartości dla akcjonariuszy opracowana została na podstawie założeń
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Koncepcja budżetowania wartości dla akcjonariuszy

Koncepcja budżetowania wartości dla akcjonariuszy opracowana została na podstawie założeń, że podstawowym celem działalności biura rachunkowe Katowice jest maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy. Przy czym dotyczy to nie tylko obecnej wartości przedsiębiorstwa ale również potencjału wzrostowego w przyszłości. Dlatego też w ramach tej koncepcji proponuje się przeprowadzenie weryfikacji założeń budżetowych przy zastosowaniu analizy wartości dla akcjonariuszy. Analiza taka powinna być przeprowadzona w układzie realizowanych i wprowadzanych projektów a nie danego okresu budżetowego. Wobec takiego założenia analiza możliwości zmian np. w budżecie zysku operacyjnego będzie związana z koniecznością prześledzenia jaki wpływ zmiany te będą miały na przebieg poszczególnych projektów a w konsekwencje na wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy w długim horyzoncie czasowym.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone