Cechy tradycyjnego budżetowania jakie wykształcone zostały w praktyce gospodarczej
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Cechy tradycyjnego budżetowania

Z przedstawionymi powyżej celami porównano cechy tradycyjnego budżetowania jakie wykształcone zostały w praktyce gospodarczej. Wynikiem tego porównania było sprawozdanie wykonane przez biuro rachunkowe Katowice. Wyszczególnienie elementów systemu budżetowania, które powinny ulec gruntownej zmianie w nowych koncepcjach, tak by mogły one odpowiadać współczesnym wymaganiom. Konkluzja sformułowana przez grupę badawczą CAM-I na podstawie analizy założeń tradycyjnego budżetowania na tle warunków działania współczesnych przedsiębiorstw była następująca: wymogów stawianych budżetowaniu nie spełnia nawet najlepszy system budżetowania, natomiast powinny być one realizowane poprzez całościowy zaawansowany system zarządzania, którego współczesny system budżetowania będzie integralną częścią. Powinien być to system, w ramach którego wszystkie wykorzystywane instrumenty są wzajemnie z sobą skoordynowane i wzajemnie się uzupełniają.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone